مأمور امنیتی عکس های سکسی دوجنسه ها دزد را با عینک سرقت می کند.

نمایش ها: 13916
ظاهراً این دانشجو قاصدک خداست ، اما در حقیقت او نیز یک بزهکار است. پس از ارائه سازش برای حل مشکل ، یک نگهبان شیطنت سارق را با عینک اسیر می کند که پس از آن عکس های سکسی دوجنسه ها می تواند از هر چهار طرف قدم بزند. نگران این شرم نباشید. اما به پلیس نمی رسد.