جیمی ماری به مرد خدمت فیلم سکس دوران نامزدی می کند.

نمایش ها: 2666
مرغ به دویدن و گدایی عادت فیلم سکس دوران نامزدی ندارد ، اما سزاوار کار صادقانه است. جیمی ماری ترجیح می دهد به مدت یک ساعت به پسر خدمت کند و بعد از آن همه روز استراحت کند. بسیاری از خانمها به این کار حسادت می کنند. اما همه نمی توانند شجاعت انجام این کار را پیدا کنند.